Söndagen 22:a augusti 2021 vid Bruket i Järfälla.

Olympisk Cross Country (XCO)

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4 km lång och med ~120 höjdmeter klättring per varv. Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Klasser

Flickor, Pojkar, Motion, Damer, Herrar, Senior, Elit.

Klass DistansBanaStarttid Inläpp på området
Nybörjare
F9-10
P9-10
F11-12
P11-12
P13-14
F13-14
F15-16
P15-16
D Junior
D Elit
D Master 30
D Master 40
D Master 50
H Junior
H Elit
H Master 30
H Master 40
H Master 50
H Master 60

Anmäl dig här

Anmälan Stängd

Licens

Licens är krav för tävlingsklass (alla förutom Motion och nybörjare). Sport-klass kan teckna engångslicens i förväg (inte på plats).

Avgifter

Nybörjare20 kr
9-10, 11-12150 kr
13-14, 15-16300 kr
Junior300 kr
Master350 kr
Elit500 kr

Efteranmälan

Efteranmälningsavgift ytterligare 100%

Parkering

Parkering finns i direkt anslutning till tävlingsområdet och vid Görvälns slott samt på promenadavstånd vid Görvälnbadet. Se karta här. 

Kiosk

Ett stenkast från tävlingsområdet ligger Café Bruket. Där finns fika, läsk, korv, snacks etc. att köpa.

Start, mål och varvning

Start: sker startplatsen direkt in mot rodelbanan utan att passera första skogsdungen (grön pil).

Varvning: sker genom att till vänster vid målrakan svänga U-sväng vänster  innan målportalen och sedan hålla vänster upp i backen (blå pil).

Målgång: sker genom att passera målrakan rakt in i målportalen.

Banan

Tävlingen går till stor del på Järfälla CKs MTB-bana vid Bruket i Järfälla.

Banprofil

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar och neonfärgade enduropilar 

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

Tävlingsbanan går på befintlig stig där avspärrningsband eller särskild markering saknas. 
OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Nummerlappar

Hämtar du vid sekretariatet på tävlingsdagen.

OBS Om du bryter

Om du bryter så tar du dig till sekretariatet och anmäler att du utgått. Passera inte mållinjen.

Langning och Teknisk Assistans under loppet

Egen langning av mat, dryck mm får ske i teknisk zon. Obs att nedskräpning är förbjudet.

Priser

Alla nybörjare får medalj

Elitklasser XCO

1:a 2000kr, 2:a 1500kr, 3:a 1000kr, 4:a 750kr, 5:a 500kr

Juniorklasser XCO

1:a 650kr, 2:a 500kr, 3:a 400kr, 4:a 300kr, 5:a 200kr

Kontakt

Tel: +46735130831

E-post: sekreterare@jarfallack.nu

Facebook-grupp

Toalett

TC finns i närområdet.

Badplats

Badplats finns ca 100 m från tävlingsområdet.

Omklädning

Omklädningsrum inomhus finns för damer.

Försäkring

Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt

 • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
 • Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter.

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.

Kontakta oss