Bilder från Tävlingen

Fria att använda för privat bruk, tagga @jarfallaxco och skriv Foto: (fotografens namn)

BILDER

PM & Jurykommuniké

20 aug 2021: Jurykommuniké 1: Ny placering av teknisk zon och lagning. Se bild här.
13 aug 2021
: PM publicerat. Finns att ladda ner och läsa här.


OBS: Det är informationen i PM som gäller. Märk att det nu är ändringar i tider, klasser, bansträckning etc för en del klasser i förhållande till vad som tidigare har kommunicerats. 

Järfälla XCO

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4,5 km lång och med ~120 höjdmeter klättring per varv.  Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Bana

Långa banan

Långa banan består av en Blå Loop + en Röd Loop som tillsammans är ca 5 km och har ca 110 m stigning.

Långa banan som .gpx

Banan för P/F 9-10 (Ljusblå)
Ett varv på denna bana är ca 3,5 km och har 41m stigning. 

Nybörjarbanan
Egen startplats, men gemensamt mål med övriga klasser.

En loop som får köras flera varv under ca 15 minuter innan det är dags att susa ner till målet.

Tävlingsområdet

Efter drygt halva varvet passeras tävlingsområdet, när cyklisten går från Blå loop till Röd loop.

Vid ingång till tävlingsområdet ligger teknisk zon och langning. Mellan looparna har cyklisten teknisk zon/langning på vänster sida. Vid varvning har cyklisten teknisk zon/langning på höger sida.

Startloop

Starten för alla klasser utom P/F 9-10 sker enligt gul startloop nedan. 

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar  och neonfärgade enduropilar

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

Tävlingsbanan går på befintlig stig där avspärrningsband eller särskild markering saknas. 
OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter.

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.

Tävling under pågående Coronapandemi

I rådande läge införs ett antal förändringar i hur genomför våra cykeltävlingar. Vi behöver tillsammans agera ansvarsfullt och följa de regler som finns från folkhälsomyndigheten och av svenska cykelförbundet uppsatta riktlinjer. Läs information som kommer inför tävlingsdagarna (PM) noggrant då schema förutsättningar för tävlingarna kan behöva justeras på kort varsel.

 • Det finns ingen möjlighet till dusch eller omklädning, enbart allmän badstrand.
 • Totalt får det vistas maximalt 900 personer totalt på tävlingsområdet (vilket innebär startområde, arena inklusive bana). Funktionärer är exkluderade.
 • Funktionärer som flaggvakter, kommissarier, sjukvårdare, tävlingsledare med flera räknas inte som deltagare och får vistas på tävlingsområdet. Dessa bär väst samt passerkort. 

Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer gäller alla, alltid:

 • Personer med symptom ska INTE komma till tävlingar, träningar eller andra sammankomster 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll avstånd!

För att kunna genomföra tävlingar är det viktigt att vi alla, deltagare och medföljande, tar ett stort eget ansvar och följer ovanstående, så vi kan få en rolig och säker tävlingsdag för alla!