Järfälla XCO

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4,5 km lång och med ~120 höjdmeter klättring per varv.  Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Klasser

Tabellen nedan är preliminär och uppdateras beroende på Coronaläget vid tävlingsdatumet. Distanser, varv, starttider etc. fastställs i tävlings-PM.

 

Klass Start Varv  Distans
P9-10 08:30 1 2.2 km
F9-10 08:32 1 2.2 km
P11-12 09:00 1 3.5 km
F11-12 09:02 1 3.5 km
P13-14 09:35 2 3.5 km
F13-14 09:37 2 3.5 km
F15-16 10:27 2 5 km
P15-16 10:27 3 5 km
Nybörjare 11:30 1 1 km
D Elit 12:15 4 5 km
D Junior 12:15 3 5 km
H Junior 13:45 5 4 km
H Elit 13:45 5 5 km
H30 15:15 4 5 km
H40 15:17 4 5 km
H50 15:19 4 5 km
H60 15:21 3 5 km
D30 16:55 3 5 km
D40 16:55 3 5 km
D50 16:55 2 5 km
H Sport 17:00 1 5 km
D Sport 17:00 1 5 km

 

Bana

Långa banan

Består av en Blå Loop + en Röd Loop.

Ett varv på denna bana är ca 5 km och har ca 110 m stigning.

Tävlingsområdet

Efter drygt halva varvet passeras tävlingsområdet, när cyklisten går från Blå loop till Röd loop.

Vid ingång till tävlingsområdet ligger teknisk zon och langning. Mellan looparna har cyklisten teknisk zon/langning på vänster sida. Vid varvning har cyklisten teknisk zon/langning på höger sida.

Startloop

Starten för alla klasser som kör långa banan sker enligt gul startloop nedan. 

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar  och neonfärgade enduropilar

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

Tävlingsbanan går på befintlig stig där avspärrningsband eller särskild markering saknas. 
OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Klasser som inte har SWE cup-status

Klasserna F/P9-10, F/P11-12, Dsport, Hsport och nybörjare innehar inte SWE cup-status.

Tidtagning

Svenska Cykelförbundets chipsystem kommer att användas.

Lagledarmöte

Lagledarmöte hålls vid tävlingscentrum lördag 21 augusti kl 12:00.

Priser

Alla nybörjare får medalj

Elitklasser XCO

1:a 2000kr, 2:a 1500kr, 3:a 1000kr, 4:a 750kr, 5:a 500kr

Juniorklasser XCO

1:a 650kr, 2:a 500kr, 3:a 400kr, 4:a 300kr, 5:a 200kr

Uppställning av teamtält och teambilar

Det finns ett antal platser vid tävlingscentrum för uppställning av teamtält och teambilar. Endast förbokade bilar släpps in. Dekal som ger tillträde till området skall fästas på vindrutans insida. Dekal erhålls vid första inpassering.

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter.

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.