Järfälla XCO

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4,5 km lång och med ~120 höjdmeter klättring per varv.  Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Klasser

Klass

Distans

Bana

Starttid

Inläpp på området

Nybörjare        
F9-10        
P9-10        
F11-12        
P11-12        
P13-14        
F13-14        
F15-16        
P15-16        
D Junior        
D Elit        
D Master 30        
D Master 40        
D Master 50        
H Junior        
H Elit        
H Master 30        
H Master 40        
H Master 50        
H Master 60      

Bana

Start

sker startplatsen direkt in mot rodelbanan utan att passera första skogsdungen (grön pil).

Varvning

Sker genom att till vänster vid målrakan svänga U-sväng vänster  innan målportalen och sedan hålla vänster upp i backen (blå pil).

Målgång

Sker genom att passera målrakan rakt in i målportalen.

 

Karta

(Banan kan komma ändras något)

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar och neonfärgade enduropilar

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

Tävlingsbanan går på befintlig stig där avspärrningsband eller särskild markering saknas. 
OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter.

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.