2021 års bana består av två loopar. Blå loop + röd loop bildar tillsammans ett varv.

Ett varv är ca 4,6 km, varav blå loop är 3,1 km och röd lop är 1,5 km.

Centralt i tävlingsområdet sker övergång från blå till röd loop.

Båda loopar passerar langnings-zon och teknisk zon i tävlingsområdet. Dvs Teknisk zon och langning passeras efter första loopen och sedan strax innan varvning.