Välkommen till

Datum och Plats

Söndagen 30:e augusti 2020 vid Bruket i Järfälla.

Resultat för Järfälla XCO 2020 hittar du här!

Här hittar du START-PM Järfälla XCO 2020

COVID-19

Med hänsyn till covid-19-pandemin kommer vi att begränsa antalet samtidiga cyklister på bana och tävlingsområde till max 50st. Det medför att starttiderna för alla klasser kan komma att ändras dagarna efter sista anmälningsdag.

Med bakgrund av Covid-19 kan Järfälla XCO bli inställt om rekommendationer och regler från SCF och folkhälsomyndigheten påbjuder detta.

Ingen med symptom på Covid-19 får närvara på tävlingen.

Anhöriga ombedes att inte närvara och släpps INTE in på tävlingsområdet detta år.

Kom ca 30 minuter innan start och åk hem så snart som möjligt efter att du gått i mål.

Följ anvisningar på plats.

Ingen efteranmälan på plats.

Slutgiltig starttid för alla klasser meddelas senast 1 dygn innan start.

Olympisk Cross Country (XCO)

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4 km lång och med ~80 höjdmeter klättring per varv. Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Klasser

Flickor, Pojkar, Motion, Sport, Damer, Herrar, Senior, Elit.

Preliminära tävlingstider enligt nedan:

Klass DistansBanaStarttid Inläpp på området
Nybörjare1 × 1,3 eller 1,3 + 0,7 km (valfritt)108:3008:00
U-Sport 9-142 x 1,3 km108:3008:00
F9-101 x 2,5 km209:2008:50
P9-101 x 2,5 km209:2008:50
F11-122 x 2,5 km209:3009:00
P11-122 x 2,5 km209:3009:00
P13-142 x 3,7 km411:0610:30
F13-142 x 3,7 km411:0110:30
F15-163 x 3,7 km411:0010:30
P15-163 x 3,7 km411:0510:30
D Junior4 x 3,7 km413:0312:30
D senior4 x 3,7 km413:0312:30
D Elit6 x 3,7 km413:0312:30
D Master 304 x 3,7 km413:0312:30
D Master 404 x 3,7 km413:0312:30
D Master 504 x 3,7 km413:0312:30
H Junior5 x 3,7 km413:0012:30
H Senior5 x 3,7 km413:0212:30
H Elit6 x 3.7 km413:0012:30
H Master 305 x 3,7 km413:0212:30
H Master 405 x 3,7 km413:0212:30
H Master 505 x 3,7 km413:0212:30
H Master 604 x 3,7 km413:0212:30
D Motion2 x 3,5 km315:0014:30
H Motion2 x 3,5 km315:0014:30
D Sport3 x 3,5 km315:0014:30
H Sport3 x 3,5 km315:0014:30

Anmäl dig här

Anmälan Stängd

Anmälningsläget för tävlingsklass just nu kan ses här: swecyclingonline.se/tavling/23474

Licens

Licens är krav för tävlingsklass (alla förutom Motion och nybörjare). Sport-klass kan teckna engångslicens i förväg (inte på plats).

Avgifter

Till och med 23/8: Vuxna 350 kr, Ungdomar 100 kr, Nybörjare 20 kr

24/8 – 28/8: Vuxna 600 kr, Ungdomar 250 kr, Nybörjare 100 kr

Ingen efteranmälan

Efter 28/8 finns det INTE möjlighet att anmäla sig. Efteranmälan på plats är struken pga Covid-19.

Parkering

Parkering finns i direkt anslutning till tävlingsområdet och vid Görvälns slott samt på promenadavstånd vid Görvälnbadet. Se karta här. 

Kiosk

Ett stenkast från tävlingsområdet ligger Café Bruket. Där finns fika, läsk, korv, snacks etc. att köpa.

Start, mål och varvning

Start: sker startplatsen direkt in mot rodelbanan utan att passera första skogsdungen (grön pil).

Varvning: sker genom att till vänster vid målrakan svänga U-sväng vänster  innan målportalen och sedan hålla vänster upp i backen (blå pil).

Målgång: sker genom att passera målrakan rakt in i målportalen.

Banorna

Det finns fyra dragningar av banor, anpassade för olika klasser.

Mer info om de olika dragningarna hittar du under BANORNA

Banprofil

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar och neonfärgade enduropilar 

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Nummerlappar

Hämtar du vid kansliet på tävlingsdagen.

OBS Om du bryter

Om du bryter så tar du dig till Kansliet och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte mållinjen.

Langning och Teknisk Assistans under loppet

Egen langning av mat, dryck mm får ske i tävlingsområdet och i teknisk zon. Obs att nedskräpning är förbjudet.

Priser

Alla ungdomar och barn får medalj

Elit: 1:a plats 2000:-, 2:a plats 1000:-, 3:e plats 500:-

Kontakt

Tel: +46735130831

E-post: sekreterare@jarfallack.nu

Facebook-grupp

Toalett

TC finns i närområdet.

Badplats

Badplats finns ca 100 m från tävlingsområdet.

Omklädning

Omklädningsrum inomhus finns för damer.

Försäkring

Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt

 • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
 • Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter enligt bilaga 1.

Bilaga 1 Utdrag ur reservatsbeslut för Görvälns naturreservat

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.

Med stöd av:

Järfälla Kultur

Kontakta oss