Välkommen till Järfälla XCO

Datum och Plats

Söndagen 30:e augusti 2020 vid Bruket i Järfälla.

Olympisk Cross Country (XCO)

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4 km lång och med ~80 höjdmeter klättring per varv. Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Järfälla XCO 2018

Snart är sommaren här igen och sen kommer . Skriv in 1 September kalendern.

Publicerat av Järfälla CK Onsdag 16 januari 2019

Klasser

Det finns en klass för alla:

Nybörjare, Flickor, Pojkar, Motion, Sport, Damer, Herrar, Senior, Elit.

Preliminär klassuppdelning enligt nedan:

Klass

Distans

Starttid  

Åktid

Nybörjare P/F   

1×1,3 eller 2×1,3 km (valfritt)  

08:30

10-20 min

P10-12

2×3 km

09:00

15-20 min

F10-12

2×3 km

09:00

15-23 min

P13-14

3x3km

09:30

22-30 min

F15-16

4×3 km

10:10

30-45 min

F13-14

3×3 km

10:10

25-40 min

P15-16

4×4 km

11:00

45-60 min

F15-16

3×4 km

11:00

40-55 min

Damer Junior

5×4 km

12:00

65-80min

Damer Elit

7×4 km

12:00

80-95min

Herrar Junior

6×4 km

13:30

65-80min

Herrar Elit

8×4 km

13:30

80-95min

H Master 30

5×4 km

15:00

55-65 min

H Master 40

5×4 km

15:02

55-65 min

H Master 50

5×4 km

15:03

58-70 min

D Master 30

4×4 km

15:06

50-65min

D Master 40

4×4 km

15:06

50-65min

D Master 50

3x4km

15:06

50-65min

D Motion

2×3 km

35-50 min

H Motion

2×3 km

30-45 min

D Sport

2x4km

35-50 min

H Sport

3x4km

40-55 min

Licens

Licens är krav för tävlingsklass (alla förutom Motion och nybörjare). Sport kan teckna endagslicens på plats.

Anmälan

Anmälan öppnar våren 2020.

Avgifter

Före 30/8: Vuxna 200 kr, Ungdomar 50 kr 

Efteranmälan: 250 kr, 50 kr

Efteranmälan

Efter 30/8 är det efteranmälan som gäller. Efteranmälan kan ske på kansliet vid Bruket på tävlingsdagen mellan 8:00 och 11:00.

Parkering

Parkering finns i direkt anslutning till tävlingsområdet och vid Görvälns slott samt på promenadavstånd vid Görvälnbadet. Se karta här. 

Kiosk

Det kommer finnas lite reservdelar, läsk, korv/hamburgare, snacks till försäljning på plats.

Betalning med swish till Swish-nummer: 1233508876

Banan

Tävlingsbanan går till största del på Järfälla CKs XCO-bana i Bruket.

Ett varv på tävlingsbanan är 4 km lång och har ca 80 m stigning per varv.

Den går på stig och gräs med inslag av byggda hinder.

Se tävlingsbanan här: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dodiigsmkhehtiif

Banprofil

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar och neonfärgade enduropilar 

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

Nummerlappar

Hämtar du vid kansliet på tävlingsdagen.

OBS Om du bryter

Om du bryter så tar du dig till Kansliet och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte mållinjen.

Langning och Teknisk Assistans under loppet

Egen langning av mat, dryck mm får ske i tävlingsområdet och i teknisk zon. Obs att nedskräpning är förbjudet.

Priser

Alla ungdomar och barn får medalj

Elit: 1:a plats 2000:-, 2:a plats 1000:-, 3:e plats 500:-

Kontakt

Tel: +46735130831

E-post: sekreterare@jarfallack.nu

Facebook-grupp

Toalett

TC finns i närområdet.

Badplats

Badplats finns ca 100 m från tävlingsområdet.

Försäkring

Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt

 • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
 • Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter enligt bilaga 1.

Bilaga 1 Utdrag ur reservatsbeslut för Görvälns naturreservat

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.

Kontakta oss