Välkommen till

Datum och Plats

Söndagen 30:e augusti 2020 vid Bruket i Järfälla.

COVID-19

I dagsläget är planen att genomföra Järfälla XCO som planerat, men med justeringar.

Med hänsyn till covid-19-pandemin kommer vi att begränsa antalet samtidiga cyklister på banan till max 50st. Det medför att starttiderna för alla klasser kan komma att ändras dagarna efter sista anmälningsdag.

Ingen efteranmälan på plats.

Slutgiltig starttid för alla klasser meddelas senast 1 dygn innan start.

Olympisk Cross Country (XCO)

Tävlingens disciplin är Olympisk Cross Country (XCO). Det är ett masstartslopp på en bana som är 4 km lång och med ~80 höjdmeter klättring per varv. Banan är kuperad och går i skogsterräng, på stigar och gräs med varierande underlag. Det finns några handbyggda sektioner som testar åkarnas mod och tekniska skicklighet. Banan innehåller 2 zoner för langning och teknisk hjälp som ligger på ett platt och lättåkt parti.

Klasser

Det finns en klass för alla:

Nybörjare, Flickor, Pojkar, Motion, Sport, Damer, Herrar, Senior, Elit.

Preliminär klassuppdelning, varv och tävlingstider enligt nedan:

Klass DistansStarttid Åktid
Nybörjare P/F   1×1,3 eller 2×1,3 km (valfritt)  08:3510-20 min
U-Sport 9-142×1,3 km08:3010-20 min
F10-122×2 km09:0015-25 min
P10-122×2 km09:0015-25 min
P13-142×3.5km09:3022-30 min
F13-142×3.5 km10:1025-40 min
F15-163×3.5 km10:1030-45 min
P15-164×3.5 km11:0045-60 min
Damer Junior5×4,5 km12:0065-80 min
Damer senior4×4,5 km12:0060-75 min
Damer Elit6×4,5 km12:0080-95 min
D Master 303×4,5 km12:0650-65min
D Master 403×4,5 km12:0650-65min
D Master 503×4,5 km12:0650-65min
Herrar Junior6×4.5 km13:3065-80 min
Herrar Senior5×4.5 km13:3065-80 min
Herrar Elit7×4.5 km13:3080-95 min
H Master 304×4.5 km15:0055-65 min
H Master 404×4.5 km15:0255-65 min
H Master 504×4.5 km15:0358-70 min
H Master 603×4.5 km15:0355-65 min
D Motion2×3 km35-50 min
H Motion2×3 km30-45 min
D Sport3×4.5km40-55 min
H Sport3×4.5km40-55 min

Anmäl dig här

Licens

Licens är krav för tävlingsklass (alla förutom Motion och nybörjare). Sport kan teckna endagslicens på plats.

Avgifter

Till och med 23/8: Vuxna 350 kr, Ungdomar 100 kr 

Efteranmälan: 600 kr, 250 kr

Ingen efteranmälan

Efter 28/8 finns det INTE möjlighet att anmäla sig. Efteranmälan är struken pga Covid-19.

Parkering

Parkering finns i direkt anslutning till tävlingsområdet och vid Görvälns slott samt på promenadavstånd vid Görvälnbadet. Se karta här. 

Kiosk

Det kommer finnas lite reservdelar, läsk, korv/hamburgare, snacks till försäljning på plats.

Betalning med swish till Swish-nummer: 1233508876

Start, mål och varvning

Start: sker startplatsen direkt in mot rodelbanan utan att passera första skogsdungen (grön pil).

Varvning: sker genom att till vänster vid målrakan svänga U-sväng vänster  innan målportalen och sedan hålla vänster upp i backen (blå pil).

Målgång: sker genom att passera målrakan rakt in i målportalen.

Banan

Tävlingsbanan går till största del på Järfälla CKs XCO-bana i Bruket.

Ett varv på tävlingsbanan är 4,4 km lång och har ca 95 m stigning per varv.

Den går på stig och gräs med inslag av byggda hinder.

Se tävlingsbanan här: https://www.alltrails.com/explore/map/jarfalla-xco

Banprofil

Banmarkering

Banan är markerad med skyltar och neonfärgade enduropilar 

samt plastband där tävlingsbanan skiljer sig från den permanenta banan.

Dessutom används följande markeringar:

Mycket svårt parti:

Svårt parti:  

OBS! Cykling utanför tävlingsbanan medför diskvalificering!

Nummerlappar

Hämtar du vid kansliet på tävlingsdagen.

OBS Om du bryter

Om du bryter så tar du dig till Kansliet och anmäler till målpersonalen att du utgått. Passera inte mållinjen.

Langning och Teknisk Assistans under loppet

Egen langning av mat, dryck mm får ske i tävlingsområdet och i teknisk zon. Obs att nedskräpning är förbjudet.

Priser

Alla ungdomar och barn får medalj

Elit: 1:a plats 2000:-, 2:a plats 1000:-, 3:e plats 500:-

Kontakt

Tel: +46735130831

E-post: sekreterare@jarfallack.nu

Facebook-grupp

Toalett

TC finns i närområdet.

Badplats

Badplats finns ca 100 m från tävlingsområdet.

Omklädning

Omklädningsrum inomhus finns för damer.

Försäkring

Vi rekommenderar våra deltagare att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkring.

Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass så är din cykel ej försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.

Övrigt

 • Svenska Cykelförbundets tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler gäller. Allt tävlande sker på egen risk. Cyklisten får inte lämna banan.
 • Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar försäkringen Startklar.
 • Om tävlingen pga extraordinära omständigheter blir inställd återbetalas 50% av anmälningsavgiften.

Naturreservat

Järfälla XCO genomförs i Görvälns naturreservat. Samtliga deltagare förbinder sig att följa reservatets föreskrifter enligt bilaga 1.

Bilaga 1 Utdrag ur reservatsbeslut för Görvälns naturreservat

Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur).
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde.
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser.
 6. tälta under längre tid än två dygn.
 7. rida annat än i anvisade områden.
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utfärda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger.
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport.
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200.
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Tävlingsorganisationen reserverar sig för felskrivningar och rätten att göra ändringar i detta dokument fram till tävlingsstart.

Kontakta oss